Planeringsdag - Ordinarie förskola är stängd

Datum:
Tid:
Plats: Förskolan Alprosen

Fem dagar per läsår har personalen planeringsdagar och förskolorna är stängda dessa dagar.

Om ditt barn behöver omsorg dessa dagar kommer någon förskola i vårt område att vara öppen med vikarier för de barn vars vårdnadshavare anmält omsorgsbehovet i tid.

Behov av omsorg?

Har du behov av omsorg på planeringsdagen ska du meddela detta senast tre veckor innan aktuella datum via E-mejl till den enskilda förskolan.

Har ni behov av omsorg alla planeringsdagar denna termin går det bra att anmäla det vid terminsstarten.

alprosensforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2022