APT - Arbetsplatsträff - Förskolan stänger kl. 16.00

Datum:
Tid:
Plats: Förskolan Alprosen

En dag i månaden har våra förskolor APT – Arbetsplatsträff kl.16.00 efter ett beslut i Grund- och förskole-nämnden.

APT är ett viktigt forum för våra medarbetare att diskutera och påverka sin arbetsmiljö och den pedagogiska verksamheten.

Behov av omsorg?

Har du behov av omsorg efter kl. 16 på APT- dagen ska du meddela detta senast två veckor innan aktuella datum via E-mejl till den enskilda förskolan.

Har ni behov av omsorg alla APT denna termin går det bra att anmäla det vid terminsstarten.

alprosensforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2022