Kalendarium våren 2022

Foto: Mostphotos

Här hittar ni all information om förskolans APT-dagar, planeringsdagar och klämdagar för vårterminen 2022 samt hur ni gör för att söka omsorg dessa datum.

APT – Arbetsplatsträffar

En dag i månaden har våra förskolor APT kl.16.00 efter ett beslut i Grund- och förskole-nämnden.
APT är ett viktigt forum för våra medarbetare att diskutera och påverka sin arbetsmiljö och den pedagogiska verksamheten.

Datum våren 2022

13 januari, 10 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj och 2 juni

Behov av omsorg?

Har du behov av omsorg efter kl. 16 på APT- dagen ska du meddela detta senast två veckor innan aktuella datum via E-mejl till den enskilda förskolan.

Har ni behov av omsorg alla APT denna termin går det bra att anmäla det vid terminsstarten.
    

Planeringsdagar

Fem dagar per läsår har personalen planeringsdagar och förskolorna är stängda dessa dagar. Om ditt barn behöver omsorg dessa dagar kommer någon förskola i vårt område att vara öppen med vikarier för de barn vars vårdnadshavare anmält omsorgsbehovet i tid.

Datum våren 2022

21 april och 30 maj

Behov av omsorg?

Har du behov av omsorg på planeringsdagen ska du meddela detta senast tre veckor innan aktuella datum via E-mejl till den enskilda förskolan.

Har ni behov av omsorg alla planeringsdagar denna termin går det bra att anmäla det vid terminsstarten.                   

Klämdag

Med klämdag menas en vardag som infaller mellan två helgdagar eller mellan en helgdag och en lördag.

Datum våren 2022

27 maj

Behov av omsorg?

Har du behov av omsorg på klämdagen ska du meddela detta senast tre veckor innan aktuellt datum via E-mejl till den enskilda förskolan. Det går även bra att anmäla det vid terminsstarten.

 

Mejladresser till förskolorna

Alprosen alprosensforskola@haninge.se   

Aspen aspensforskola@haninge.se

Gunnebo gunneboforskola@haninge.se  

Hasseln hasselnsforskola@haninge.se

Nakterhus nakterhusforskola@haninge.se

Syrenen syrenensforskola@haninge.se                                      


    

Senast uppdaterad: 14 januari 2022