Alprosens förskola

Aktuellt

Nybakat färskt bröd

2020-09-30
Ska ditt barn äta frukost på förskolan?

För att köket ska kunna beräkna hur mycket frukost som ska tillagas och för att minska vårt matsvinn vill vi att du anmäler om ditt barn ska äta frukost hos oss.

2020-06-23
Viktiga datum för hösten 2020

Våra förskolor har stängt fem dagar per läsår för studiedagar samt stänger kl. 16.00 en gång i månaden för arbetsplatsträffar. Dessa dagar är till för att vi ska utveckla vår verksamhet samt fortbilda våra pedagoger.

2020-06-23
Sammanslagning av våra förskolor i Vega under sommaren

Under sommaren slår vi ihop våra förskolor då vi har färre barn som närvarar samt att personalen har semester.