Vår förskola

Fasaden på förskolan. Foto: Claudia Fried

Vår verksamhet ska präglas av demokrati och solidaritet och barnen är delaktiga i att skapa meningsfulla sammanhang där de får möjlighet att utvecklas och lära.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2021