Vår förskola

Foto: Claudia Fried

Vega förskoleområde består av 17 avdelningar som är fördelade på två förskolor, Gunnebo och Alprosen.

Vår verksamhet ska präglas av demokrati och solidaritet och barnen är delaktiga i att skapa meningsfulla sammanhang där de får möjlighet att utvecklas och lära.

Kontakt för den här sidan: alprosensforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 augusti 2018