Våra arbetslag

Barn är samlade i ring. Foto: Claudia Fried

Alprosens förskola består av två olika byggnader och tre arbetslag där barn och personal fördelar sig under dagen.

I paviljongen går förskolans äldsta barn och i huvudbyggnaden, Rosenhuset, går förskolans barn i de mellersta och yngsta barn.

Under morgnar och senare delen av eftermiddagen samarbetar hela förskolan och barn och personal fördelar sig utifrån i de olika lärmiljöerna utifrån aktiviteter och gemensamma struktuerer såväl inne som ute.

Resten av dagen delas barngrupperna in i grupper utifrån vad arbetslagen arbetar med i respektive projekt. Vi vistas utomhus varje dag och ger oss ut i närområdet, som inbjuder till spännande undersökande, utforskande och forskande för både stora och små.

Yngre barnens arbetslag

I detta arbetslag är miljöerna och materialen anpassade efter barn i åldrarna 1–3 år.  Miljöerna och materialen för våra yngre barn och inbjuder till ett utforskande och lärande som sätter deras kreativitet och fantasi i gungning tillsammans med kompisar och pedagoger. Miljöerna är planerade så att barnen själva ska kunna ta fram material och fritt röra sig mellan de olika rummen. Tillsammans med pedagogerna undersöker och provar vi på lera, måla, rita, bygga, dansa och att röra oss mellan de analoga och digitala verktygen. 

Äldre barnens arbetslag 

I de äldre barnens arbetslag är projektet som barnen arbetar med en central mötespunkt för barnen. Spår från morgonens arbete lever kvar så att barnen själva kan fortsätta arbeta och utforska. Att bygga och konstruera är lika självklart som att måla och rita. Vi rör oss även i den digitala världen tillsammans med barnen och ger dem en möjlighet att möta det analoga med digitala verktyg för att skapa nya lärdomar och sett att se på omvärlden.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2021