Våra arbetslag

Foto: Claudia Fried

Alprosens förskola består av två olika byggnader och tre arbetslag där barn och personal fördelar sig under dagen. I paviljongen går förskolans äldsta barn och i huvudbyggnaden, Rosenhuset, går förskolans yngre barn.

Paviljongens arbetslag består av Hajen, Isbjörnen och Korallen

I Rosenhuset är det två arbetslag, det ena består av Sälen och Sjölejonet och det andra av Valrossen, Sjöhästen och Valen.

Under delar av dagen samarbetar hela förskolan och barn och personal fördelar sig utifrån planerade aktiviteter och gemensamma struktuerer såväl inne som ute.

Yngre och mellan-barnens arbetslag

I detta arbetslag är miljöerna och materialen anpassade efter barn i de yngre - och mellan åldrarna. Miljöerna och materialen för våra yngre barns atill ett undersökande, utforskande och lärande som sätter deras kreativitet och fantasi i gungning tillsammans med kompisar och pedagoger. Miljöerna är planerade så att barnen själva ska kunna ta fram material och fritt röra sig mellan de olika rummen. Tillsammans med pedagogerna provar vi på lera, måla, rita, bygga, dansa och att röra oss mellan de analoga och digitala verktygen. 

Äldre barnens arbetslag 

I de äldre barnens arbetslag är forskandet och projektet som barnen arbetar med en central mötespunkt för barnen. Spår från morgonens arbete lever kvar så att barnen själva kan fortsätta arbeta och utforska. Att bygga och konstruera är lika självklart som att måla och rita. Vi rör oss även i den digitala världen tillsammans med barnen och ger dem en möjlighet att möta det analoga med digitala verktyg för att skapa nya lärdomar och sätt att se på omvärlden. 

 

 

 

Kontakt för den här sidan: alprosensforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juni 2020