Organisation och ledning

Foto: mostphotos.com Foto: mostphotos.com

Förskolan Gunnebo tillhör Norra Handens kommunala förskolor och pedagogisk omsorg tillsammans med förskolan Aspen, förskolan Alprosen, förskolan Hasseln, förskolan Syrenen samt Nattugglan som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid.

På våra förskolor arbetar vi i arbetslag, de äldre barnen bildar ett arbetslag och den yngre barnens  bildar ett arbetslag.

Hos oss är det vikltigt att all personal känner sig delaktiga och att alla lika viktiga oavsett yrkeskategori. Förskolläraren har dock ett avdelningsansvar och ska leda och fördela arbetet på sin avdelning. Men vi ser att det är vi som gör jobbet tillsammans!

Kontakt för den här sidan: alprosensforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juni 2020